Autokohout.cz > Autoservis > Články

Návrh změny zákona č.361/2000Sb

10.2.2010

Důvodová zpráva

Obecná část

A) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad – malá RIA

1. Důvod předložení

1.1. Název

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu).

1.2. Stanovení cíle (žádoucího stavu), který má být dosažen řešením problému

V České republice dochází takřka každoročně v zimním období v provozu na pozemních komunikacích k situaci, kdy je na všech nebo na podstatné části pozemních komunikací v důsledku aktuální povětrnostní situace podstatným způsobem ovlivněna sjízdnost pozemních komunikacích tak, že se na nich nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza (za zimní období, kdy je statisticky významná pravděpodobnost výskytu sněhu, ledu či námrazy na pozemní komunikaci, lze v klimatických podmínkách ČR podle zkušeností Ministerstva dopravy považovat přibližně období od počátku listopadu do konce března). Úměrně zhoršené sjízdnosti pozemních komunikací či celkové povětrnostní situaci narůstá v tomto období i počet dopravních nehod, zejména nehod způsobených v důsledku smyku či nedobrždění vozidla.

Řada odborných studií i stanoviska kompetentních odborníků z oblasti vývoje a zkušebnictví silničních motorových vozidel a jejich součástí a z oblasti bezpečnosti silničního provozu dlouhodobě potvrzují nezbytnost vybavení vozidel za klimatických podmínek blížících se bodu mrazu speciálním typem pneumatik (tzv. zimní pneumatiky). Ty na rozdíl od standardních pneumatik (tzv. letních) mají jiný dezén a jsou vyrobeny z poněkud odlišné směsi, v důsledku čehož vykazují oproti pneumatikám letním významně lepší jízdní vlastnosti za snížených teplot na mokré vozovce a zejména na sněhu a ledu.

Běhounová směs letních pneumatik je svým složením a konstrukcí "tvrdší", zatímco směs u zimních pneumatik je "měkčí", což se do jízdních vlastností pneumatik promítá tak, že u letních pneumatik dochází při nižších a nízkých teplotách k ještě většímu "ztvrdnutí" směsi, a tím i ke znatelnému zhoršení přilnavosti k povrchu vozovky. Naopak u zimních pneumatik dochází při vyšších teplotách v letě zákonitě k ještě většímu "měknutí", což se projevuje nejen horšími jízdními vlastnostmi, ale také vyšším opotřebováváním vzorku. Zimní pneumatiky mají lepší flexibilitu a přilnavost v teplotách okolo 7 °C a nižších. Navíc vzorek zimních pneumatik nabízí zlepšené vedení a držení vozidla na mokré vozovce, stejně tak jak lepší záběrové a brzdicí vlastnosti na sněhu a ledu. Zimní pneumatiky umožňují optimální využití výkonu a možností vozidla i za výrazně zhoršených klimatických podmínek a všude tam, kde je jízda na letních pneumatikách už nebezpečná.

Provozování vozidel nevybavených zimními pneumatikami za výše zmíněných povětrnostních podmínek v zimním období, zejména pak v době, kdy na pozemní komunikaci leží sněhová vrstva či led, je výrazným ohrožením bezpečnosti ostatních účastníků silničního provozu (ostatních vozidel, ale např. i chodců). Zimní pneumatiky mají ve srovnání s letními pneumatikami výrazně kratší brzdnou dráhu. Tento fakt lze demonstrovat již tím, že na suché vozovce je při teplotě 0 °C a rychlosti 60 km/h brzdná dráha vozidla vybaveného zimními pneumatikami o 3 metry kratší než s letními (což je např. šířka jednoho přechodu pro chodce). S klesající teplotou se tento poměr ještě zvyšuje a při teplotě –10 °C je brzdná dráha z rychlosti 60 km/h na letních pneumatikách (na suché vozovce) delší o plných 7 metrů. Při teplotě –20 °C se za stejných podmínek prodlouží brzdná dráha o 12 metrů. V případě brzdění na sněhu či ledu se rozdíl v brzdné dráze na letních pneumatikách oproti zimním ještě dále zvyšuje (např. brzdná dráha na ledové ploše je při brzdění z rychlosti 30 km/h na letních pneumatikách o 11 metrů delší než na zimních pneumatikách). Používání zimních pneumatik za výše vymezených podmínek má podle studií, které má Ministerstvo dopravy k dispozici, jednoznačný pozitivní vliv na počet a především závažnost dopravních nehod způsobených smykem či v důsledku nedobrzdění zejména v podmínkách, pokud se pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

Dalším negativním důsledkem pohybu vozidel nevybavených zimními pneumatikami po pozemních komunikacích za zhoršených povětrnostních podmínek v zimním období je vznik kongescí při neprůjezdnosti nebo omezené průjezdnosti pozemních komunikací způsobené buď nehodami souvisejícími s nevybavením na nich zúčastněných vozidel zimními pneumatikami nebo neschopností dalšího pohybu vozidla s letními pneumatikami po pozemní komunikaci (týká se většinou těžších vozidel bez zimní výbavy v úsecích s významným stoupáním, pokud je vozovka pokryta vrstvou sněhu či ledu).

Z důvodů uvedených výše roste v posledním období používání a prodej zimních pneumatik ve většině Evropy a také v České republice se v tomto smyslu situace zlepšuje, takže stále více majitelů vozidel provozuje vozidla v zimním období na zimních pneumatikách, byť nejde o zákonnou povinnost. V průměru bylo v ČR za posledních pět let prodáno větší množství (56% z celkového počtu prodaných pneumatik) zimních pneumatik než letních.

Jakkoli jde v tomto případě o pozitivní trend, nemůže zaručit takové zlepšení míry bezpečnosti (příp. plynulosti) silničního provozu v zimním období, které by představovalo maximální dosažitelný výsledek při přijatelných nákladech. Řešením nastíněného problému a dlouhodobým cílem v předmětné oblasti totiž musí být nastolení stavu, kdy v zimním období a zejména při zhoršených klimatických podmínkách (sníh, led či námraza na vozovce) budou na pozemních komunikacích provozována pouze vozidla s pneumatikami speciálně konstruovanými a určenými pro jízdu za těchto klimatických podmínek.
AUTOSERVIS
Stanislav Kohout

Nad Zlíchovem 4
152 00 Praha 5 - mapa

tel: 603 874 831, 603 874 924
kohout@autokohout.cz

Otevírací doba:
Po - Pá
7.30 - 12.00
13.00 - 17.00

Cena práce za 1 hodinu:
700 Kč s DPH.


SKLAD PNEU
Stanislav Kohout

Pod Žvahovem 70
152 00 Praha 5 - mapa

tel: 603 873 905, 774 874 123
kohout@autokohout.cz

IČO 15312178 DIČ CZ521119015
Ž.L: vydán MČ Praha 5 č.j. zo/0004122/92ves/005