Autokohout.cz > Autoservis > Články

NOVÁ BLOKOVÁ VÝJIMKA

12.10.2010

27. května 2010, tedy pouhých pět dnů před vypršením dosavadní blokové výjimky z 31. července 2002 (Nařízení komise EU č. 1400/2002) oznámila Evropská komise přijetí nového legislativního nástroje pro automobilový sektor. Nový evropský právní předpis, který vstoupil v platnost 1. června 2010, je složen z Nařízení o blokové výjimce (NAŘÍZENÍ KOMISE EU č. 461/2010 ze dne 27. května 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel) zaměřené i na automobilový trh náhradní spotřeby (aftermarket) a z vysvětlujících sektorově specifi ckých pokynů (Doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji a opravách motorových vozidel a distribuci náhradních dílů pro motorová vozidla).

„Nová sada pravidel postavená na ustanoveních a výsledcích končící blokové výjimky je krokem správným směrem a jasným vzkazem směrem k výrobcům vozidel: Nezávislí operátoři musí mít přístup k informacím o opravě a údržbě vozidla, zároveň by nemělo být jakkoliv bráněno volnému toku originálních náhradních dílů dodávaných výrobci, jakož i dílů srovnatelné kvality. A ani garance výrobců vozidel, ať už smluvní či rozšířené, by neměly být podmiňovány exkluzivním servisem vozidla v autorizované síti opraven,“ říká Michel Vilatte, prezident FIGIEFA, mezinárodní organizace sdružující 27 národních asociací nezávislých velkoobchodníků s náhradními díly a komponenty, do které patří i české sdružení SISA.

„Bloková výjimka pro automobilový sektor, která byla přijata v roce 2002, se týkala komplexně jak prodeje nových vozidel, tedy primárního trhu, tak prodeje náhradních dílů k nim a také servisu, tedy sekundárního trhu. Platnost dosavadní komplexní blokové výjimky pro automobilový sektor byla prodloužena do 31. května 2013, ale jen co se týče primárního trhu. Po tomto datu se na oblast nových vozidel bude vztahovat zbrusu nová obecná bloková výjimka platná pro všechny vertikální dohody, tedy pro dohody mezi výrobcem a distributorem.

Naproti tomu pro sekundární trh začala 1. června 2010 platit vedle výše uvedené obecné blokové výjimky i nová speciální bloková výjimka připravená pouze pro tuto oblast. Změny v oblasti distribuce náhradních dílů a servisu, tedy ty změny, které jsou platné již od června tohoto roku, ale nejsou tak zásadní. Nová bloková výjimka v základních parametrech obsahově přebírá dosavadní úpravu této oblasti,“ upřesňuje právní specialista v této oblasti JUDr. Miloš Temel z advokátní kanceláře Kinstellar.

Co tedy obecně stále vyplývá důležitého z nové blokové výjimky pro oblast aftermarketu: Výrobce vozidel či autorizovaný importér nesmí bránit výrobcům a producentům ´značkových´ autodílů v jejich distribuci i neznačkovým servisům a konečnému spotřebiteli, dále nesmí bránit dealerům své značky využívat v autorizovaných (značkových) servisech autodíly z aftermarketové produkce pro nezáruční, ale i záruční opravy (samozřejmě tyto autodíly musí být v defi nované shodné ´originální´ kvalitě), také nesmí omezovat záruku na prodaná vozidla své značky jejich servisováním pouze ve své ´značkové´ opravně (samozřejmě s výjimkou přímých záručních oprav) a rovněž musí umožnit přístup i nezávislým servisům a dalším zainteresovaným subjektům (např. distributorům autodílů) ke všem potřebným (zejména technickým) informacím o vozidlech ´své´ značky.

Kompletní znění nové BLOKOVÉ VÝJIMKY i DOPLŇKOVÝCH POKYNŮ najdete na našich webech www.apm.cz a www.autoprofi team. cz . V článku byla použita zkrácená citace z webového portálu Profit.cz .

Prezident FIGIEFA Michel Vilatte
AUTOSERVIS
Stanislav Kohout

Nad Zlíchovem 4
152 00 Praha 5 - mapa

tel: 603 874 831, 603 874 924
kohout@autokohout.cz

Otevírací doba:
Po - Pá
7.30 - 12.00
13.00 - 17.00

Cena práce za 1 hodinu:
700 Kč s DPH.


SKLAD PNEU
Stanislav Kohout

Pod Žvahovem 70
152 00 Praha 5 - mapa

tel: 603 873 905, 774 874 123
kohout@autokohout.cz

IČO 15312178 DIČ CZ521119015
Ž.L: vydán MČ Praha 5 č.j. zo/0004122/92ves/005